Historia

Yhdistyksen historia

Vuonna 1980 perustettiin Äijälän vammaisten tuki ry edistämään vammaisten henkilöiden sopeutumista ympäröivään yhteiskuntaan. Toimipaikaksi hankittiin Vanha-Äijälän talo Väinölästä. Talo on toiminut sekä perhekotina että palveluasumisen paikkana. Vuonna 2019 yhdistyksen nimi muutettiin Äijälän Talon Elo ry:ksi. Talon toimintaan tuli mukaan jo varhaisessa vaiheessa myös lasten päivähoito sekä tuettu työtoiminta. Työtoiminta on nykyisin muodoltaan kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja työharjoittelua sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa. Äijälän Talossa viikoittain kokoontuvalla MLL:n perhekahvilalla on takanaan monien vuosien historia, samoin joka kesäisillä lasten luonto- ja perinneleireillä. Kansainvälisen Vapaaehtoistyön leirejä täällä on pidetty joka kesä 80-luvulta alkaen. Äijälän Talon tupa toimii luontevasti myös Väinölän kyläyhdistyksen kokoontumispaikkana.

Vuonna 1980 perustettiin Äijälän vammaisten tuki ry edistämään vammaisten henkilöiden sopeutumista ympäröivään yhteiskuntaan. Vuonna 2019 yhdistyksen nimi muutettiin Äijälän Talon Elo ry:ksi.

Talon historia

Äijälän tila viljelyksineen sijaitsi 1500-luvulla Äijälän joen törmällä. Sen oli perustanut Tuomas Heikin poika. Monien jakojen jälkeen kantatilan nimeä säilyttää virallisesti enää Äijälän Talon puutarha.

Nykyisen Vanha-Äijälän talon on tiettävästi rakennuttanut Jalo Töhnros 1800-luvun loppupuolella siten, että samalle yhtenäiselle kivijalalle siirrettiin 1700-luvun hirsitalo, oletettavasti käytöstä poistettu ja purettu pappilarakennus Äijälän joen rannalta. Sen jatkeeksi rakennettiin uusista hirsistä tupaosuus. Tämä rakennus muodosti jo aiemmin paikalla olleen rakennuksen kanssa niin kutsutun vinkkelitalon.

1900-luvun alussa talon osti James Salvessen, joka perusti Äijälän tuvassa Äijälän maaosuuskunnan vuonna 1915. Osuuskunta muodostui hänen teollisuustyöntekijöistään, joille Salvessen luovutti omistamiaan maapalstoja asuttavaksi ja viljeltäväksi. Äijälän päärakennus jaettiin kolmelle eri omistajalle: Alhoille, Leinosille ja Hellströmeille. Leinosen osuus on purettu pois jo 1950-luvulla ja Alhot möivät osansa Osuusliike Keskimaalle 1940-luvulla. Keskimaa perusti omistamalleen maalle kauppapuutarhan ja myymälän, joiden työntekijöitä asui talon puoliskossa yhteensä kuusi eri ruokakuntaa. Sekä Keskimaan että Helströmien osuudet talosta siirtyivät Äijälän vammaisten tuki ry:n omistukseen 1980-luvulla. Sen jälkeen talo on entisöiden remontoitu taas yhden ruokakunnan kodiksi.

Äijälän tila viljelyksineen sijaitsi 1500-luvulla Äijälän joen törmällä.
Nykyisen Vanha-Äijälän talon on tiettävästi rakennuttanut Jalo Töhnros 1800-luvun loppupuolella.